fbpx

ציור ורישום

רישום הוא השפה הכי בסיסית של הציור, וככזה, ההתנסות בו חשובה ומתפחת את יכולת ההתבוננות. רישום מהווה התחלה של כל ציור, גם ציור צבע, בחירת הדימוי, הקומפוזיציה, ההתיחסות למרחב שמשקף פעמים רבות סוג של החלטה מוקדמת, איכות הקו והכתם, הכל חובר יחדיו לשפה ציורית אחת שלמה.

מה בסדנאות?

רישום בעיפרון של טבע דומם מתוך התבוננות ומתוך דימויים מצולמים.

לימוד אינטנסיבי ומקיף תוך לימוד המושגים- קומפוזיציה ומרחב, פרספקטיבה והעמדה, קו וכתם, תנועה וסטטיות, הפשטה, חלל ,תפיסה מרחבית ועוד. ילמדו שיטות עבודה, תוך שכלול החשיבה היצירתית ויכולת התבוננות המובילה לשפה אישית.